نشست آیت الله رییسی با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان سمنان

 

آیت الله رییسی باتفاق استاندار و رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با قضات و کارکنان دستگاه قضایی در استان سمنان به توصیه در خصوص تسهیل مراجعات مردم و برقراری مجدانه عدالت پرداختند.در این نشست دادستان مرکز استان هم به ایراد سخنرانی پرداخت.گزارش تصویری این نشست صمیمی را با هم میبینیم: Read More