بر اساس خط الرآس جنگلی به نام ابر در حوزه استان سمنان وجود ندارد/منطقه حفاظت‌شده ابر در پهنه طبیعی استان گلستان است!!

golestanema29

صادقلو در اظهاراتی نسنجیده در مصاحبه با خبرنگاران گفت: با تطبیق نقشه‌ها در پهنه‌بندی طبیعی استان گلستان جنگلی به نام ابر مفهوم پیدا نمی‌کند و بحث آب‌ها و سرچشمه‌ها و تکلیف (انتقال آب از زرین گل به شاهرود) به‌خودی‌خود روشن است.ایراد سخنانی ازین دست آنهم از سوی یک مقام عالی اجرایی کاملا عجیب است.دخالت در حوزه استحفاظی یک استان دیگر و عدم مراقبت از حساسیت های قومی-قبیله ای و وطنی از جمله خطوط قرمزی است که صادقلو با ورود به آن کارنامه خود را خدشه دار کرد.البته از آن عجیب تر؛عدم واکنش بجای همتای سمنانی خود در این موضوع است که خب انتظار مردم خصوصا مردمی که خود را بانی جنگل ابر میدانند از ایشان بیشتر ازین حرفها بود.. Read More