- شاهرودنیوز - http://www.shahroodnews.in -

اعلام رسمی نرخ بیکاری جوانان در استان سمنان؛خط بطلانی بر آمارهای ساختگی مسئولان اجرایی

photo_2017-11-24_02-38-17

یکی از بزرگترین انتقادات وارد به استاندار سمنان مبحث کوچک جلوه دادن معضل بیکاری در استان نزد مسئولان عالی کشوری بوده است.از بدو ورود خباز به سمنان وی با ارائه آمارهایی که افکار عمومی هیچگاه نتوانست آنرا به باور خود بنشاند  تلاش کرد تا نرخ بیکاری در استان خصوصا شرق محروم را به نوعی دیگر جلوه نماید.گرچه مردم از آمارهای وی با نیشخندی تلخ عبور میکردند اما حقیقتا توانست موجبات تغییر نگاه و روند مساعدت های مسئولان عالی کشوری را از استان مان دریغ نماید.تا جاییکه حتی کارشناسان بلندپایه نیز با نگاهی تردید آمیز دیگر استانهای کشور را به الگوبرداری از سمنان ترغیب مینمودند.آمارهای خباز چندباری هم صدای مسئولان محلی من جمله صدای نماینده شهرستانهای شاهرود و میامی را هم درآورد و از وی و مدیران همراه وی خواست تا با حضور در شرق استان بیشتر از این به قلب واقعیت نپردازند

به گزارش سایت خبری شاهرودنیوز طبق آخرین گزارش های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ۲۴-۱۵ ساله در استان ها نشان می دهد که در سال ۹۵ حدود ۲۹٫۲ درصد از جمعیت فعال ۲۴-۱۵ ساله در استان ها بیکار بوده اند.

این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب ۲۵٫۴ درصد و ۴۴٫۲ درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری ۳۲٫۳درصد و در نقاط روستایی ۲۲٫۵ درصد بوده است.
در بین استان های کشور ؛استان سمنان با نرخ بیکاری ۲۴/۴ درصدی در رده های میانی استانهای کشور قرار گرفته است.
امید است که مسئولان عالی استان ضمن تلاش برای تولید اشتغال پایدار و کمک برای ایجاد مشاغل با ثبات اقتصادی ضمن تآمین زیرساخت برای معیشت مردم، صرفا به آمارهای کاری چند ساعته کارگران فصلی چنگ نزده و با اقدام و عمل و نه صرفا شعارهای بی پایه و اساس برای چند صباح بیشتر ماندن بر کرسی قدرت ،با آینده جوانان و خانواده هایی که تقریبا همگی آنها درگیر معضل بیکاری میباشند بازی نکنند.
تصویر نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ منتشره از سوی مرکز آمار ایران گواه خوبی بر ردّ ادعاهای مسئولین مبنی بر پایین ترین نرخ بیکاری کشور در سمنان است.
photo_2017-11-24_02-38-17