ذی حساب وزارت نفت ادعاهای زنگنه را تکذیب کرد؛ «دزدی» ۱۰۰ میلیاردی از یک ماه پیش آغاز شده بود

۳۴۹۷۵

 

در حالی که وزارت نفت و بیژن زنگنه در هفته های گذشته به طور مرتب عنوان می کردند که اختلاس صورت گرفته در وزارت نفت که منجر به فراری شدن فرد اختلاس گر نیز شده از چند سال قبل آغاز شده اما مظفر نیک پور که از اسفند سال ۹۴ مسئولیت ذی حسابی ومدیریت امور مالی وزارت نفت را برعهده دارد در مصاحبه ای با روزنامه خراسان عنوان کرده فساد اخیر در وزارت نفت در ماه آخر دریافت تنخواه توسط مدیر مذکور اتفاق افتاده است. Read More