- شاهرودنیوز - http://www.shahroodnews.in -

وقتی الفبای قانون را نمیدانی/فدا کردن منافع شهرستان در ازای ندانم کاری شورای شهر/شوی زودهنگام تبلیغاتی آقای رئیس؟!

photo_2018-01-11_02-47-54

سید حبیب الله میرابوالحسنی امروز با ضبط و پخش یک فیلم کوتاه در فضای مجازی از تصمیمی خبر داد که نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه با آن منافع مردم شهرستان را خاک مال کرده است.رئیس شورای شهر در بیان یک تصمیم حداقل ها را هم در نظر نگرفته و صرفا با ژست همه کاره بودن،تنها تناقضات گفتاری و رفتاری خود را به نمایش کشید.تناقضاتی که با رجوع به سخنان نه چندان دور خود از وی یک چهره با چند شخصیت خاص را نشان میدهد.

 

به گزارش شاهرودنیوز رییس شورای شهر امروز در خصوص املاک البرز شرقی ، تصمیم نهایی شورای اسلامی در اینباره را اعلام کرد و با زیر سوال بردن منافع و دستاویز قراردادن یکی از تهدیدهای شهرستان گفت:ناچارآ این تصمیم را گرفتیم چرا که دامغان اعلام کرده ،حاضر به تجهیز ساختمان البرز شرقی در این شهر هستیم!

آقای میرابوالحسنی که تازه چند ماهی است پا به عرصه تصمیم گیری مدیریت شهری گذاشته گویا اطلاعی از قوانین و مقررات و مصوبه های شورای تامین ندارد.وی با سخنان خود نشان داد صرفا بدنبال شوی تبلیغاتی و خودنمایی نزد افکار عمومی است اما غافل از آن است که اشتباه استراتژیک وی بضررش تمام خواهد شد.

 

سیدحبیب الله میرابوالحسنی رئیس شورای شهر از بدو ورود خود به شورا و در هر نشست خود از واژه #البرزشرقی بهره میجست و در تلاش بود تا این مقوله شهری را در نزد افکار عمومی، به گره ای سخت و دشوار مبدل نماید.
در حالیکه شورا و شهردار پیشین بیش از نیمی از املاک متعلقه شهر را برای پاس کردن چک های البرزشرقی در وجه سازمان خصوصی سازی به حراج گذاشتند و علیرغم انتقادات بسیاری که ازین اقدامات صورت میگرفت، این روزها شاهد پایان یافتن معامله مناقشه برانگیز البرزشرقی از لسان رئیس شورا هستیم.
معامله ای که در صورت درایت و تلاشی مبتنی بر خرد قابلیت بُردی مضاعف برای شهروندان را داشت اما علی الظاهر ترجیح داده شد تا عطای البرزشرقی به لقای آن بخشیده شود.
ترس شورای پنجم از چک ۷۲میلیارد تومانی بدهی به سازمان خصوصی سازی و تصاحب البرزشرقی در حالی به یک معامله دو سر باخت برای شهرداری مبدل شد که میرابوالحسنی در اولین نشست خود با اصحاب رسانه تاکید کرده بود که صدمیلیارد تومان پول در ازای فروش برخی زمینهای شهرداری در اختیار دارد و هیچگونه نگرانی از بابت این چک وجود نخواهد داشت.رئیس شورا حتی سه روش برای تامین موجودی چک ۷۲میلیاردی را برای خبرنگاران تشریح کرد.
حال ماحصل جنگ و تلاش چهارساله مدیران شهری و دهها جلسه با وزرا و مسئولین و اتفاقات ناخوشایندی که بارها بر سر حفظ این معامله در شهر بوقوع پیوست ،وی خطاب به شهروندان از پایان این غائله خبر میدهد!
قصه این زمین مناقشه برانگیز بدین نحو تمام شد که بابت ۳۲میلیاردی که شهرداری به سازمان خصوصی سازی پول داده است از البرزشرقی زمین هایی را تحویل بگیرد و باقیمانده چک را خود البرزشرقی پرداخت نماید.شهرداری نیز به نیابت از مردم چند جریب زمین بگیرد و مابقی برای شرکت خصوصی باقی ماند.گویا اینجا بنگاه املاکی است که آقایان همچون بقالی املاک مردم شهر را به یکدیگر بذل و بخشش می کنند.
در واقع معامله ای که برای مردم شهر ارمغان ۴۲هکتاری در برداشت، با معاوضه با چند قطعه زمین تمام شد.

حال جای این سوال باقیست که اگر قرار بود تنها چند قطعه زمین از البرزشرقی عایدمان شود، پس چرا آنهمه زمین در اماکن مختلف شهری که متعلق به شهرداری و مردم شهر بود را چوب حراج زدید و بااندک بهایی فروختید؟ چرا در آن برهه آنقدر بر مردم برای پرداخت بدهی هایشان فشار وارد کردید؟ دهها پروژه شهری را خواباندید و سالها شهرمان را به عقب بردید؟ که چه شود؟ که امروز بخاطر نبود مدیریت و ضعف تصمیم گیری، فقط چند قطعه زمین و یک سوله مستهلک به مردم هدیه دهید؟
اینگونه تمام کردن یک معامله جز ضرری تمام عیار برای مردم، هیچ ارمغانی در بر نداشت.

با خرید این ملک قرار بود شهرداری شاهرود به البرز شرقی نقل مکان کرده و ساختمان فعلی به پارکینگی طبقاتی جهت رفع ترافیک شهری مبدل گردد.حتی قرار بود در اراضی مذکور ،واحدهای رفاهی-ورزشی و تفریحی ساخته و برای رفاه مردم شهری که از کمترین امکاناتی برخوردارند،ساخته شود.حال میرابوالحسنی با چه مجوزی املاک و مستغلات مردم شهر را که برای حفظ آن با چنگ و دندان جنگیده اند را اینگونه بذل و بخشش می کند؟

میرابوالحسنی در فیلمی که حتما با امنیت عمومی شهر در تضاد کامل است در تلاش است تا فضای دوقطبی کارگران ذوب آهن و مردم شهر را رو در روی یکدیگر قرار دهد و از این آب گل آلود ماهی خود را بگیرد آنهم بدون آنکه حتی این مصوبه شکل قانونی به خود گرفته باشد و یا مراحل قانونی خود را طی کرده باشد.

براستی هدف رییس شورای شهر از انتشار فیلمی که به یک شوی تبلیغاتی شبیه بود چیست؟آیا وی در سر سودای تبلیغات زودهنگام بازار انتخاباتی را دارد یا از سر ندانم کاری به انتشار آن دست زده است؟

امید است مسئولین عالی استانی و شهرستان تکلیف مردم با تصمیمات یکسویه این فرد را روشن کرده تا بفهمند چه کلاه گشادی قرار است بر سر آنان برود.