- شاهرودنیوز - http://www.shahroodnews.in -

موضوع انتقال آب سرچشمه‌های زرین گل به شاهرود برای همیشه متوقف شد

fujf

دهها مورد پوهن مثبت از حقوق مردم شاهرد به حلقوم کتولی ها در ازای دریافت آب سرچشمه های زرین گل ریخته شده است،اما بد عهدی این جماعت و عافیت طلبی برخی مسئولان شاهرودی و سکوت عجیب آنان، موجبات تضییع میلیاردها تومان از بیت المال مسلمین و حق و حقوق قانونی مردم شریف شهرستان شاهرود گردید.تا به کی سکوت؟؟

به گزارش شاهرودنیوز امروز در حالی اسدالله قره خانی دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان با لحنی تهدید آمیز مردم شریف شاهرود را مورد عتاب و خطاب قرار میدهد که گویی تعهد انتقال آب از سرچشمه های زرین گل به شاهرود همین دیروز امضاء و پیشرفت ۹۸درصدی آن یکروزه به انجام رسیده است.

اسدالله قره خانی که پای خود را چند وقتی است از گلیم خود درازتر کرده و با صدای نغز خود در حال تثبیت آرای ۴سال آینده خود در حوزه انتخابیه علی آباد کتول میباشد گفته که حتی یک لیتر آب از سرچشمه های زرین گل را به شاهرود نمیدهیم.

در همین حال پس از هجمه ای که یکی از مدیران گروههای باصطلاح حامی محیط زیست و شاهرودی علیه همشهریان خود به راه انداخت  و در نهایت تعجب انتقال آبی که تنها دو درصد دیگر برای بازگشایی آن به روی لبهای تشنه شاهرود کار داشت ،مسئولان ریز و درشت شهرستان علی آباد کتول را وارد عمل کرد و به قول معروف اقدامات اجرایی خود را با یارکشی و زهر چشم گرفتن از مسئولان عالی اجرایی شاهرود آغاز کردند.

در اولین اقدام و در راستای اجرایی کردن پروژه زهر چشم گیری ،دادستان این شهرستان علیه فرماندار شهرستان شاهرود و مدیر زحمتکش یکی دیگر از ادارات به اتهام توهین!! شکایت کرد و کار تا به جایی پیش رفت که بناچار برخی مسئولان عالی استانی جهت فیصله دادن بدان دست بکار شدند.

بر پایه این گزارش با وحدت و همکاری مردم و مسئولان علی آباد کتول و تشکیل کارگروه و ان جی اوهای باصطلاح مردمی،طرح میلیاردی انتقال آب زرین گل به شهرمان متوقف و دادستان آن شهرستان نیز برغم تشکیک اختیار اقدام قضایی دستور پلمب لوله های انتقال آب را صادر کرد!

بسیاری از کارشناسان معتقدند پلمب این لوله ها در حوزه اختیارات قضایی دادستان آن شهرستان نبوده اما سکوت مسئولان همتراز شاهرودی امر را به یقین برای همکاران قضایی خود مشتبه کرد.

حال ضمن تاسف بخاطر سکوت مسئولان شاهرودی و عدم اتخاذ موضع مناسب امروز از کانال وزارت نیرو اعلام شد دیگر موضوع انتقال آب سرچشمه‌های زرین گل به شاهرود برای همیشه متوقف شد و دیگر هیچ آبی از گلستان به سمنان منتقل نمی‌شود.

آری..به همین راحتی و دلچسبی ، اتحاد مردم و مسئولان علی آباد کتول علیه مصوبه قانونی هیئت دولت و خرج کرد میلیاردها تومان هزینه از بیت المال مسلمین،میلیون ها لیتر مکعب آب متعلق به شاهرود را یک شبه به باد داد و در این اثنی نه تنها سکوت مسئولان شاهرودی درد ناشی ازین تصمیمات مضحک را دو چندان کرده است بلکه به این مهم در این دیار نزدیکتر میشویم که از ماست که بر ماست..

خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوان

 

شاهرودنیوز