- شاهرودنیوز - http://www.shahroodnews.in -

عکس/ دستگیری یک مقام ارشد احمدی نژادی به اتهام همکاری با آمدنیوز

بازداشت عبدالرضا داوری و اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره موضوعات روز قضایی از جمله وضعیت پرونده روح الله زم در صفحه نخست شرق برجسته شده است.