- شاهرودنیوز - http://www.shahroodnews.in -

درخواست میزبانی شایسته از رئیس جمهور در سفر به شاهرود/واکنش شدیدالّحن مردم به درخواست نماینده و فرماندار!

در حالی امروز فرماندار و نماینده شاهرود از مردم درخواست میزبانی شایسته از رئیس جمهور را نمودند که مردم در فضای مجازی بنحو چشمگیری به این مسئله واکنش نشان دادند و ضمن تقبیح این عمل از دولت بواسطه کم کاری ها بشدت انتقاد کردند.متن انتقادات مردمی در شبکه اینستاگرامی یکی از کانالهای مجازی شهرستان را با هم میخوانیم.گفتنی است انعکاس این انتقادات صرفا دیدگاههای مردمی است و انتشار آن بمنزله تایید یا تکذیب آن نیست:

به گزارش شاهرودنیوز متن انتقادات مردمی در واکنش به درخواست فرماندار و نماینده شاهرود مبنی بر میزبانی شایسته از رئیس جمهور را با هم میخوانیم.گفتنی است قرار است رئیس جمهور در قالب شرکت در یک همایش به سمنان و پس از آن به شاهرود سفر کند.محمدی فرماندار شاهرود هم امروز گفته: اکنون که رییس جمهوری به این خطه سفر می کنند ضرورت دارند استقبال شایانی از ایشان بشود اما مردم در پاسخ به وی واکنش های تندی به خرج دادند