- شاهرودنیوز - http://www.shahroodnews.in -

جشن ثبت جهانی جنگل ابر لغو شد

جشن ثبت جهانی جنگل ابر بدلیل عدم حضور وزیر گردشگری در این مراسم لغو شد.این درحالیست که از هفته ها قبل سازمان صنایع دستی،گردشگری استان و نهادهای اجرایی تبلیغات گسترده ای برای این جشن جهانی برپا کرده بودند

 

به گزارش شاهرودنیوز در پی سفر وزیر گردشگری به مشهد و همراهی رییس جمهور در سفر استانی به مشهد مقدس این جشن کنسل گردیده است.خبر مذکور هنوز از سمت نهادهای رسمی اعلام نگردیده.شاهرودنیوز از طریق منابع خود این خبر را تایید کرده است