- شاهرودنیوز - http://www.shahroodnews.in -

آقای شهردار می دانم که نمی دانید!

۱۰۰۱

جناب شهردار می دانم که نمی دانید قفل زده بر باب توسعه و آبادانی این شهر طی صدارت شما و اعضای شورای شهر به گونه ای می باشد که دقل الباب آن سالها بطول می انجامد/جسارت برگرداندن البرز شرقی به سازمان خصوصی سازی و دسترسی به پولهای بلوکه شده در آن راهکار دیگری جهت اجرای پروژه های نیازمند اعتبار می باشد که اگر این اقدام صورت پذیرد بزرگترین خدمت شورای شهر و مدیریت شهری به شاهرود خواهد بود

به گزارش شاهرودنیوز عباسعلی غلامی از موثرین شهرستانی در مقاله ای که در وبگاه خود به رشته تحریر درآورده ضمن نقد اقدامات شهردار و تصمیمات شورای شهر،به بررسی طرح قطع ۱۰۰اصله درخت جهت اصلاح هندسی میدان هفت تیر نیز پرداخته.در ادامه مطلب وی را بدون کم و کاست با هم میخوانیم:

جناب میرفانی فکر نمی کنم زمانی که به عضویت شورای شهر در آمدید از مدیریت شهری، نیازمندیهای شهروندان و الویت های آن درسی آموخته باشید. چرا که با عرض معذرت طرح ها و پروژه های شما حکم آب دوغ خیاری را دارد. شهر شاهرود امروز در توسعه و آبادانی از اموری در رنج است که بر طرف نمودنشان قبل از سرمایه گذاری، برنامه ریزی و تامین اعتبار به کمی احساس مسولیت و عمل به تعهدات قانونی و اخلاقی نیازمند است که شوربختانه این عمل و تعهد به چشم نمی آید. حتما تعجب کردیدکه گفتم کاری هست که نه جذب سرمایه گذار نیازمند است و نه به تامین اعتبار و نه برنامه ریزی زیرا مگر می شود چنین نیازی باشد و اعضای شورای شهر از آن غافل باشند من می گویم که هست و نه اینکه شورای شهر از آن غافل باشند بلکه می بینند اما برایشان مهم نیست زیرا آنچه که از اهمیت بیشتری برای آنان برخوردار است برنامه ریزی  جهت  حفظ جایگاه و پایگاه خویش در دوره ی آتی و انتخابات پیش رو می باشد مضافا آنکه نان آنها از محل جلساتی تامین می شود که خروجی آن می شود حذف میدان هفت تیر ،قطع صدها اصله درخت آنهم در مدخل ورودی شهر.

بگذریم وبه اصل موضوع بپردازیم.

جناب آقای شهردار براستی پیرامون طرح حذف میدان و جایگزینی یک دور برگردان ساده چند ساعت کارکارشناسی و پژو هشی صورت پذیرفته است؟

پیرامون موضوع مهمی که سالها وعده و وعید جهت پل زیر گذر و رو گذر داده شده و از جمله طرحهای شورای نشینان امروز جهت اخذ آرای شهروندان بوده است از اهل فن ونخبگان و فرهیختگان به چه میزان درخواست کمک و ارایه راهکار گردیده است ؟

در کدام همایش و یا رسانه طرح مسئله گردیده که راهکاری بهتر از حذف میدان ارایه نگردیده است ؟

چرا به جای طرح مسئله و تلاش جهت پیدا کردن راهکار اقدام به پاک کردن صورت مسئله نموده اید؟

آقای شهردار ما امروز در شهرداری که مدیریت آن را حضرتعالی عهده دار هستید و شورای شهری که هدایت گرو ناظر بر امر مدیریت شماست از فقر در فکر ودر عمل.از فقر در مدیریت عالمانه و فکور ودر عین حال دوست و همراه با مراکز دانشگاهی در رنجیم نه نبود اعتبار.

امروز درد و رنج مردم ما دعواها و مناقشات بعضا سیاسی و گروه بندی اعضای شورای شهر می باشد نه نبود اعتبار.شورای شهری که اکثر اعضای آن در زمان ورود به پارلمان شهری کمترین بهره ای از علم مدیریت و امورمترتب بر شهرسازی نداشته اند.

جناب شهردار می دانم که نمی دانید قفل زده بر باب توسعه و آبادانی این شهر طی صدارت شما و اعضای شورای شهر به گونه ای می باشد که دقل الباب آن سالها بطول می انجامد .

حتما خطابه ی خویش پیرامون میدان چنارسوخته در جشنی که با حضور مسولان و شهروندان داشته اید جهت طراحی و برنامه ریزی پیرامون یک پل هوایی در خاطرتان هست.بفرمایید آنهم مشکل اعتبار داشت و بفرمایید تبدیل شدن آن میدان به یک مخروبه و حیف و میل بیت المال را می شود توجیه کرد؟

آقای شهردار شما با خریدن البرز شرقی نه تنها در جهت رشد و توسعه ی شهر قدمی بر نداشتید بلکه با بلوکه کردن تمامی درآمد و دارایی شهرداری فاتحه ی هرآنچه که باید در آینده جهت حل مشکل ترافیک وزیبایی شهر صورت پذیرد را خوانده اید.

شورای شهر و مدیریت شهری که سالها توان حل مشکل طرح جامع شهر و طرح تفضیلی آن را نداشته باشد باید امروز به فلاکت آن گریست چرا که پیشرفت شهر و آبادانی آن در آتی گره خورده به این مهم است.

جناب آقای شهردارچگونه است ناقوس مرگ میلیون ها بار عظیم تر از حادثه پلاسکو که از بافت های فرسوده ی بید آباد ، شبدری ،مصلاو دیگر مناطق بگوش می رسد شما را نگران جان و مال مردم نکرده است ولی پر حادثه بودن میدان هفت تیر باعث عذاب وجدان شما گردیده است؟

کلام آخر اینکه حکم قطع درختان را از کشوی میز خود بیرون آورده و شهامت پاره کردن آن را داشته باشید میدان هفت تیر ودرختان سر به فلک کشیده ی آن را به حال خود واگذارید شاید شورای شهر آتی و شهردار بعدی نوید بخش حل مسئله باشند.البته جسارت برگرداندن البرز شرقی به سازمان خصوصی سازی و دسترسی به پولهای بلوکه شده در آن راهکار دیگری جهت اجرای پروژه های نیازمند اعتبار می باشد که اگر این اقدام صورت پذیرد بزرگترین خدمت شورای شهر و مدیریت شهری به شهر شاهرود خواهد بود لطفا کمی تعقل و تفکر