خباّز استاندار میماند اگر فلانی ها نبودند/حاشیه های روابط عمومی استانداری و رشد تصاعدی انتقادات

۶۳۶۲۰۹۴۸۴۴۸۷۹۶۱۲۹۶

شخص آقای خباز فرد پرتلاش و دوندهء خوبی در معادلات استانی بود.از حق که نگذریم وی از جمله استاندارانی بود که زمان و ظرفیت انسان برایش مطرح نبود و اکثرآ در جلسات متعددی حضور داشت.خباز براحتی میتوانست در سمت خود ابقاء شود و حکم استانداری خود را چهارساله نماید اما اطرافیان ایشان خاصه تفکراتی که حول محور اداره کل روابط عمومی استانداری شکل گرفته بودند،ضمن هزینه تراشی برای وی ،خباز را درون چاله انتقادات و اعتراضات مردمی گرفتار و نهایتآ علیرغم میل باطنی رییس جمهور او از این سمت کنار گذاشتند. Read More

فیلم/اعتراض مردم سمنان و آنچه که خانی در خشت خام میدید!

پروژه سنگ فرش کردن یکی از خیابان های سمنان و بستن عبور و مرور خودرویی با مخالفت کسبه شهر سمنان مواجه شد.مسئله ای که پیشتر در خیابان مزار شاهرود رخ داد و موجبات ورود نماینده شهرستان را رقم زد. Read More